Aanmeldingsprocedure


Aanmeldingsprocedure

Om voor een woning in aanmerking te komen, moeten geïnteresseerden een selectieprocedure doorlopen. Dit gaat op de volgende wijze:
Wanneer er een woning in ons project vrij komt, wordt er een profielschets gemaakt, waarbinnen de nieuwe bewoners moeten passen. Dit profiel wordt samen met de aangeboden woning op de website van Centraal Wonen Oldenzaal geplaatst.


Stap één
Mensen die al bij ons wonen mogen als eerste kenbaar maken om intern te verhuizen.

Stap twee
Kandidaten die zich aanmelden krijgen eerst algemene informatie.

Stap drie
Willen ze verder, dan worden ze uitgenodigd voor een kennismaking en rondleiding.

Stap vier
Is dit wat ze willen, dan volgt een gesprek met minimaal 2 van de huidige bewoners om meer van elkaar te weten te komen.

Stap vijf
Aansluitend nemen we als bewoners gezamenlijk een besluit over de toewijzing.

Belangstelling?
Stuur een e-mail naar hallocentraalwonen@gmail.com


Maak een gratis website.